Home » Tag Archives: ghi chú

Tag Archives: ghi chú

<!–…–>

Thẻ được sử dụng để chèn ghi chú vào trong mã nguồn. Các ghi chú trong HTML này sẽ không hiển thị trên trình duyệt. Bạn có thể dùng thẻ chú thích trong HTML để giải thích về 1 đoạn mã nguồn, nó có thể giúp bạn khi bạn cần chỉnh sửa mã nguồn sau này. Nó đặc biệt hữu dụng trong những trang code dài.