Home » CSS » Học CSS » Giới thiệu về CSS
CSS là viết tắt của Cascading Style Sheets (tập tin định dạng theo tầng). CSS quy định cách các thành phần HTML sẽ hiển thị trên màn hình.

Giới thiệu về CSS

CSS là gì?

CSS là ngôn ngữ được sử dụng để trang trí nội dung trang HTML hoặc XML.

  • CSS là viết tắt của Cascading Style Sheets (tập tin định dạng theo tầng)
  • CSS quy định cách các thành phần HTML sẽ hiển thị trên màn hình, giấy hay trong các phương tiện truyền thông khác
  • CSS giúp bạn tiết kiệm rất nhiều công sức. Nó có thể kiểm soát giao diện của nhiều trang web khác nhau cùng một lúc
  • CSS được lưu thành tệp tin với phần mở rộng là .css

Ví dụ về CSS – Nhiều kiểu trang trí trong một trang HTML

Đây là ví dụ về một trang HTML có thể hiển thị 4 kiểu trang trí khác nhau. Nhấn vào liên kết “Kiểu trang trí 1”, “Kiểu trang trí 2”, “Kiểu trang trí 3”, “Kiểu trang trí 4” để thay đổi kiểu của trang:

Tại sao sử dụng CSS?

CSS được sử dụng để quy định các kiểu trang trí cho trang web của bạn, bao gồm từ thiết kế, lên bố cục, đến các cách hiển thị khác nhau trên các thiết bị và kích cỡ màn hình khác nhau.

CSS giải quyết được vấn đề lớn

HTML không chú trọng vào việc sử dụng các thẻ để định dạng trang web. HTML được tạo ra để chứa các thành phần nội dung như:

<h1>Đề mục</h1>

<p>Nội dung trang</p>

Khi thẻ <font> và các thuộc tính màu sắc được đưa vào HTML 3.2, nó bắt đầu trở thành cơn ác mộng dành cho các lập trình viên web. Khi lập trình những website lớn, thẻ font và các thuộc tính màu sắc được sử dụng ở mỗi trang, dẫn tới việc xây dựng cũng như sửa chữa trang web trở nên dài và tốn kém hơn. Hãy tưởng tượng, bạn và những lập trình viên khác đã xây dựng được 1.000 trang trên một website, giờ đây khách hàng muốn đổi màu menu, đổi màu các đề mục,… chúng ta sẽ phải sửa lại cả 1.000 trang? Việc này sẽ tốn bao nhiêu thời gian và bao nhiêu nhân lực?

Để giải quyết vấn đề này, tổ chức web thế giới (W3C) đã tạo ra CSS. Nhiệm vụ của CSS là trang trí các thành phần nội dung trên website.

Từ HTML 4.0 trở về sau, tất cả các thẻ định dạng sẽ được bỏ khỏi trang HTML và phần trang trí sẽ do CSS đảm nhiệm.

CSS giúp bạn tiết kiệm rất nhiều công sức

Thông thường, các tệp tin CSS sẽ được lưu với phần mở rộng là .css và chúng ta chỉ việc gọi tệp tin này vào các trang HTML để sử dụng. Khi cần thay đổi giao diện, bạn chỉ việc sửa một tệp tin CSS.

Trở lại với ví dụ bên trên, hãy tưởng tượng 1.000 trang của bạn cùng gọi tới 1 tệp tin CSS, khi khách hàng yêu cầu thay đổi màu menu, đề mục,… bạn chỉ cần sửa tệp tin CSS, 1.000 trang HTML sẽ tự động thay đổi 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*