Home » HTML » Học HTML

Học HTML

XHTML và HTML

Thông qua định nghĩa và ví dụ minh họa bạn sẽ biết được XHTML là gì? Sự khác biệt giữa XHTML - HTML và cách chuyển đổi từ HTML sang XHTML.

Mã hóa URL trong HTML

Thông qua những định nghĩa và ví dụ minh họa, bạn sẽ biết URL là gì? Tại sao phải mã hóa URL? và các giao thức phổ biến trong URL.

Ký tự đặc biệt trong HTML

Những ký tự đặc biệt thường dùng trong toán học, ký tự Hy Lạp được hỗ trợ trong HTML.