Home » Tag Archives: JavaScript

Tag Archives: JavaScript

Canvas trong HTML5

Thông qua bài, bạn sẽ biết định nghĩa canvas là gì? Các phương thức để vẽ hình lên canvas và ví dụ minh họa.