Home » Author Archives: admin

Author Archives: admin

Giới thiệu về CSS

CSS là viết tắt của Cascading Style Sheets (tập tin định dạng theo tầng). CSS quy định cách các thành phần HTML sẽ hiển thị trên màn hình.

Học CSS

CSS là ngôn ngữ được sử dụng để trang trí nội dung cho trang HTML (hoặc XML). Trong phần này, bạn sẽ được học các kiến thức về CSS từ cơ bản đến nâng cao.

Giới thiệu về HTML5

Bao gồm lịch sử phát triển của HTML và sự ra đời của HTML5. Những thẻ, API mới trong HTML5 cũng như những thẻ bị bỏ khi chuyển sang HTML5.

Web Worker trong HTML5

Thông qua bài bạn sẽ biết Web Worker là gì? Tại sao sử dụng Web Worker? Ví dụ và cách hoạt động của Web Worker trong HTML5.