Home » HTML » Học HTML » Giới thiệu về HTML
Chúng ta đã nghe nói nhiều về lập trình web với HTML. Vậy, HTML là gì ? Bài này sẽ giúp bạn có cái nhìn tổng quan về HTML.

Giới thiệu về HTML

HTML là gì ?

Chúng ta đã nghe nói nhiều về lập trình web với HTML. Vậy, HTML là gì ? HTML là ngôn ngữ đánh dấu cho việc mô tả các tài liệu web (trang web).

 • HTML là viết tắt của Hyper Text Markup Language (Ngôn ngữ Đánh dấu Siêu văn bản)
 • Ngôn ngữ đánh dấu là một tập hợp các thẻ đánh dấu
 • Các tài liệu HTML được mô tả bằng các thẻ HTML
 • Mỗi thẻ HTML mô tả những nội dung khác nhau

Nếu bạn thấy hơi khó hiểu, đừng lo lắng. Bạn sẽ rõ ràng hơn khi xem ví dụ dưới đây.

Ví dụ về HTML

Demo

Giải thích về ví dụ

 • Khai báo DOCTYPE để định nghĩa kiểu tài liệu HTML
 • Nội dung giữa thẻ <html></html> để miêu tả về trang HTML
 • Nội dung giữa thẻ <head></head> là tập hợp thông tin chung về trang web
 • Nội dung giữa thẻ <title></title> là tiêu đề của trang web
 • Nội dung giữa thẻ <body></body> là phần sẽ được hiển thị trên trang web
 • Nội dung giữa thẻ <h1></h1> là đề mục lớn của trang
 • Nội dung giữa thẻ <p></p> là một đoạn văn bản trong trang

Khi chạy ví dụ này, bạn sẽ thấy trình duyệt hiển thị đề mục lớn và đoạn văn bản trong trang web.

Thẻ trong HTML

Thẻ HTML là các từ khóa (tên thẻ) được bao quanh bởi dấu ngoặc nhọn:

<tên thẻ>nội dung</tên thẻ>

 • Thẻ HTML thông thường đi theo cặp, ví dụ như <p> và </p>
 • Thẻ đầu tiên trong cặp thẻ gọi là thẻ mở, thẻ thứ hai gọi là thẻ đóng
 • Thẻ đóng được viết như thẻ mở nhưng thêm dấu gạch chéo ở trước tên thẻ

Trình duyệt Web

Mục đích của một trình duyệt web (như Chrome, IE, Firefox, Safari) là đọc tài liệu HTML và hiển thị chúng.

Trình duyệt không hiển thị các thẻ HTML nhưng sử dụng chúng để xác định cách hiển thị nội dung:

demo_html

Cấu trúc của trang HTML

Bạn có thể hình dung cấu trúc của một trang HTML như minh họa dưới đây:

<html>

<head>

<title>Tiêu đề trang</title>

</head>

<body>

<h1>Đề mục lớn</h1>
<p>Đoạn văn bản.</p>
<p>Đoạn văn bản.</p>

</body>

</html>

 

Chỉ nội dung trong thẻ <body> (màu trắng) được hiển thị trên trình duyệt.

Khai báo <!DOCTYPE>

Khai báo <!DOCTYPE> giúp trình duyệt hiển thị đúng nội dung của trang web.

Có nhiều kiểu tài liệu khác nhau trên web.

Để hiển thị tài liệu một cách chính xác, trình duyệt cần phải biết cả kiểu và phiên bản của tài liệu.

Khai báo doctype không phân biệt chữ hoa chữ thường. Tất cả những kiểu khai bao dưới đây đề được chấp nhận:

Những kiểu khai báo phổ biến

HTML5

HTML 4.01

XHTML 1.0

Tất cả bài học và ví dụ trên WebVN đều sử dụng HTML5.

Các phiên bản HTML

Theo thời gian, HTML có rất nhiều phiên bản khác nhau:

Edit
Phiên bảnNăm
HTML1991
HTML 2.01995
HTML 3.21997
HTML 4.011999
XHTML2000
HTML52012
Edit

Leave a Reply

Logged in as admin. Log out?

Skip to toolbar