Home » HTML » HTML5 » Thẻ mới trong HTML5
Danh sách các thẻ mới và cách sử dụng chúng trong HTML5.

Thẻ mới trong HTML5

Dưới đây là danh sách các thẻ mới và cách sử dụng chúng trong HTML5.

Các thẻ có ý nghĩa trong HTML5

HTML5 cung cấp các thẻ mới để bạn có thể tạo ra một cấu trúc trang tốt hơn:

ThẻMiêu tả
<article>Một bài viết trong trang
<aside>Nội dung bên ngoài nội dung chính nhưng có tác dụng bổ trợ cho nội dung chính.
<bdi>Quy định hướng của chữ từ trái sang phải hay từ phải sang trái
<details>Thông tin chi tiết mà người dùng có thể xem hoặc ẩn đi
<dialog>Tạo hộp thoại hoặc một cửa sổ
<figcaption>Tạo chú thích cho thẻ <figure>
<figure>Tạo nội dung khép kín như hình minh họa, biểu đồ, hình ảnh, v.v..
<footer>Phần cuối của một trang hoặc một khu vực trong trang
<header>Phần đầu của một trang hoặc một khu vực trong trang
<main>Nội dung chính của trang
<mark>Đánh dấu hoặc làm nổi bật chữ
<menuitem>Tạo một menu con mà người dùng có thể gọi ra từ một popup menu
<meter>Tạo thước đo trong phạm vi định sẵn
<nav>Khu vực dành cho các liên kết điều hướng trong trang
<progress>Tạo thanh tiến trình công việc
<rp>Nội dung thay thế trong trường hợp trình duyệt không hỗ trợ thẻ ruby
<rt>Giải thích/phát âm của ký tự Đông Á
<ruby>Chú thích ruby (dành cho kiểu chữ Đông Á)
<section>Tạo một khu vực trong trang
<summary>Tạo tiêu đề cho thẻ <details>
<time>Hiển thị nội dung là ngày tháng/ thời gian
<wbr>Quy định đoạn nội dung có thể xuống dòng để tránh hỏng giao diện

Bạn có thể tìm hiểu thêm về Các thẻ có ý nghĩa trong HTML5

Các thẻ mới trong form

ThẻMiêu tả
datalistTạo các lựa chọn gợi ý cho thẻ input
keygenTạo cặp khóa (key-pair) trong form
outputHiển thị kết quả của một phép tính

Bạn có thể tìm hiểu thêm về Các thẻ trong form HTML

Các kiểu input mới

Kiểu input mớiThuộc tính mới cho thẻ input
 • color
 • date
 • datetime
 • datetime-local
 • email
 • month
 • number
 • range
 • search
 • tel
 • time
 • url
 • week
 • autocomplete
 • autofocus
 • form
 • formaction
 • formenctype
 • formmethod
 • formnovalidate
 • formtarget
 • height and width
 • list
 • min and max
 • multiple
 • pattern (regexp)
 • placeholder
 • required
 • step

Bạn có thể tìm hiểu thêm về các kiểu input cũ và mới trong bài Thẻ input trong HTMLThuộc tính trong thẻ Input

Cú pháp cho thuộc tính trong HTML5

HTML5 cho phép bạn sử dụng 4 kiểu cú pháp dành cho thuộc tính.

Ví dụ dưới đây sẽ cho thấy những cú pháp khác nhau được sử dụng trong thẻ <input>:

KiểuVí dụ
Chỉ có tên thuộc tính<input type="text" value="John" disabled>
Không có ngoặc<input type="text" value=John>
Ngoặc kép<input type="text" value="John Doe">
Ngoặc đơn<input type="text" value='John Doe'>

Trong HTML5, tất cả 4 loại cú pháp đều có thể được sử dụng.

Đồ họa HTML5

ThẻMiêu tả
<canvas>Vẽ đồ họa sử dụng JavaScript
<svg>Vẽ đồ họa sử dụng SVG

Tìm hiểu thêm về Canvas trong HTML5

Tìm hiểu thêm về SVG trong HTML5

Các thẻ multimedia mới

ThẻMiêu tả
<audio>Chèn âm thanh, âm nhạc vào website
<embed>Nhúng các ứng dụng bên ngoài vào website (như plug-in)
<source>Nguồn để phát <video> và <audio>
<track>Tạo phụ đề, chữ chạy trong khi phát <video> và <audio>
<video>Chèn video hoặc một bộ phim vào website

Tìm hiểu thêm về Video trong HTML5

Tìm hiểu thêm về Audio trong HTML5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*