Home » Author Archives: admin (page 3)

Author Archives: admin

Thẻ input trong HTML

Ví dụ và cách sử dụng thẻ input với tất cả các kiểu type: text, submit, radio, checkbox, number, date, color, range, month... trong HTML.

Form trong HTML

Tổng quan về các thuộc tính và thành phần của form trong HTML. Định nghĩa GET và POST, cách phân biệt và sử dụng GET, POST.

XHTML và HTML

Thông qua định nghĩa và ví dụ minh họa bạn sẽ biết được XHTML là gì? Sự khác biệt giữa XHTML - HTML và cách chuyển đổi từ HTML sang XHTML.

Mã hóa URL trong HTML

Thông qua những định nghĩa và ví dụ minh họa, bạn sẽ biết URL là gì? Tại sao phải mã hóa URL? và các giao thức phổ biến trong URL.

Ký tự đặc biệt trong HTML

Những ký tự đặc biệt thường dùng trong toán học, ký tự Hy Lạp được hỗ trợ trong HTML.