Home » Author Archives: admin (page 2)

Author Archives: admin

Hiển thị Youtube trong HTML

Cách dễ dàng nhất để chèn một video vào trang HTML là sử dụng YouTube. Tại sao nên sử dụng Youtube? Mỗi phiên bản của một trình duyệt hỗ trợ các định dạng video khác nhau, mỗi trình duyệt lại hỗ trợ những định dạng video khác nhau. Điều này dẫn tới sự hỗ trợ định dạng video không đồng ...

Plug-in trong HTML

Trong bài học bạn sẽ biết plug-in là gì? Mục đích của plug-in? Ví dụ và cách sử dụng các plug-in để chèn flash, ảnh trong trang HTML.

Audio trong HTML5

Ví dụ và cách sử dụng thẻ audio trong HTML5. Sử dụng javascript để lắng nghe các sự kiện và tùy chỉnh các thuộc tính trong thẻ audio.

Video trong HTML5

Ví dụ và cách sử dụng thẻ video trong HTML5. Sử dụng javascript để lắng nghe các sự kiện và tùy chỉnh các thuộc tính trong thẻ Video.

SVG trong HTML5

Thông qua bài, bạn sẽ biết SVG là gì? Sử dụng như thế nào? và điểm khác biệt giữa Canvas và SVG. Định nghĩa và ví dụ minh họa chi tiết về SVG

Canvas trong HTML5

Thông qua bài, bạn sẽ biết định nghĩa canvas là gì? Các phương thức để vẽ hình lên canvas và ví dụ minh họa.