Home » HTML » HTML5 » Giới thiệu về HTML5
Bao gồm lịch sử phát triển của HTML và sự ra đời của HTML5. Những thẻ, API mới trong HTML5 cũng như những thẻ bị bỏ khi chuyển sang HTML5.

Giới thiệu về HTML5

Có gì mới trong HTML5?

Trong HTML5, khai báo DOCTYPE rất đơn giản:

Khai báo bảng mã hóa ký tự (charset) cũng rất dễ dàng:

Ví dụ về HTML5:

Bảng mã ký tự mặc định trong HTML5 là UTF-8.

Thành phần mới trong HTML5

Các thành phần mới được người dùng sử dụng phổ biến trong HTML5:

Các thẻ có ý nghĩa: <header>, <footer>, <article> và <section>.

Các thuộc tính điều kiện trong form: number, date, time, calendar và range.

Các thẻ về đồ họa: <svg> và <canvas>.

Các thẻ multimedia: <audio> và <video>.

Trong bài Trình duyệt hỗ trợ HTML5, các bạn sẽ học được cách để “dạy” các trình duyệt cũ xử lý các thẻ mới của HTML5.

API mới trong HTML5

Các API mới và được yêu thích nhất trong HTML5:

  • Application Cache – Lưu trữ tài nguyên tạm thời HTML5
  • Geolocation – Định vị vị trí trong HTML5
  • Drag/Drop – Kéo thả trong HTML5
  • Local Storage – Lưu trữ dữ liệu trong HTML5
  • SSE – Server-Sent Event – Tự động cập nhật nội dung trong HTML5
  • Web Worker – JavaScript chạy ngầm trong HTML5
Local Storage – API tuyệt vời thay thế cho cookie để lưu trữ dữ liệu trong HTML5

Các thẻ bị loại bỏ trong HTML5

Các thẻ HTML4 dưới đây sẽ bị bỏ đi trong HTML5:

Thẻ bị loại bỏThay thế bằng
<acronym><abbr>
<applet><object>
<basefont>CSS
<big>CSS
<center>CSS
<dir><ul>
<font>CSS
<frame> 
<frameset> 
<noframes> 
<strike>CSS
<tt>CSS
Trong bài Chuyển từ HTML4 sang HTML5, bạn có thể dễ dàng chuyển website đang được viết theo HTML4 sang HTML5.

Lịch sử HTML

Kể từ những ngày đầu tiên ra đời website cho đến nay, đã có rất nhiều các phiên bản của HTML được tạo ra:

Phiên bảnNăm
Tim Berners-Lee tạo ra www (world wide web)1989
Tim Berners-Lee tạo ra HTML1991
Dave Raggett phác thảo HTML+1993
Tổ chức HTML Working cho ra đời định nghĩa HTML 2.01995
W3C giới thiệu HTML 3.21997
W3C giới thiệu HTML 4.011999
W3C giới thiệu XHTML 1.02000
Lần đầu tổ chức WHATWG ra mắt dự thảo HTML52008
Tổ chức WHATWG đưa HTML5 trở thành "Tiêu chuẩn sống"2012
HTML5 chính thức được tổ chức web thế giới W3C chấp nhận2014

Tim Berners-Lee tạo ra “World Wide Web” vào năm 1989 và mạng Internet vào những năm 1990.

Từ năm 1991 đến 1998, HTML phát triển từ phiên bản 1 đến phiên bản 4.

Năm 2000, tổ chức World Wide Web Consortium (W3C) giới thiệu XHTML 1.0.

Với cú pháp rất nghiêm ngặt, XHTML buộc các lập trình viên phải viết code một cách hợp lệ và “đúng đắn “.

Năm 2004, W3C quyết định phát triển XHTML và dừng phát triển HTML. Tổ chức WHATWG chính thức được thành lập để phát triển HTML phù hợp với cách mà Web được sử dụng, trong khi vẫn tương thích với các phiên bản cũ hơn của HTML.

Trong giai đoạn những năm 2004-2006, tổ chức WHATWG đã nhận đươc sự ủng hộ từ các nhà phát triển các trình duyệt lớn.

Năm 2006, W3C tuyên bố họ sẽ ủng hộ WHATWG.

Năm 2008, dự thảo HTML5 lần đầu tiên được phát hành.

Năm 2012, WHATWG và W3C quyết định tách ra:

Tổ chức WHATWG sẽ phát triển HTML như là một “Tiêu chuẩn sống”.

“Tiêu chuẩn sống” có nghĩa là không bao giờ hoàn thiện và đẩy đủ nhưng sẽ luôn luôn được cập nhật và cải tiến. Các chức năng mới có thể được thêm vào, nhưng những chức năng cũ không thể bị bỏ đi.

Bộ Tiêu chuẩn sống WHATWG đã được xuất bản năm 2012 và liên tục được cập nhật.

Tổ chức W3C sẽ phát triển một định nghĩa về tiêu chuẩn cho HTML5 và XHTML5, như là một “bản sao” của WHATWG.

Giới thiệu về HTML5” của W3C đã được xuất bản ngày 28 tháng 10 năm 2014.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*