Ví dụ và cách sử dụng thuộc tính onresize trong HTML.

Sự kiện onresize

Demo

Định nghĩa và cách sử dụng

Thuộc tính onresize được kích hoạt khi cửa sổ trình duyệt thay đổi kích thước.

Trình duyệt hỗ trợ

Thuộc tính Icon Chrome Icon FireFox Icon IE Icon Safari Icon Opera
onresize

Khác biệt giữa HTML 4.01 và HTML5

onresize là thuộc tính mới trong HTML5.

Cú pháp

 Giá trị thuộc tính

Giá trịMiêu tả
scriptChạy script khi thuộc tính được kích hoạt

Chi tiết

Thuộc tính được sử dụng trong thẻ : <body>

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*