Home » Thư viện » Thư viện HTML » Thư viện HTML mở rộng » Thuộc tính chính trong HTML
Thuộc tính chính - Global Attributes là gì? Cách sử dụng như thể nào? Bài viết sẽ giải thích chi tiết ý nghĩa từng thuộc tính.

Thuộc tính chính trong HTML

Các thuộc tính sẽ bổ sung rõ hơn về ý nghĩa cho các thẻ trong HTML.

Những thuộc tính chính dưới đây có thể sử dụng trong mọi thẻ HTML.

Thuộc tính chính trong HTML

Icon html5 = thuộc tính được thêm trong HTML5

Thuộc tính Miêu tả
accesskeyPhím tắt để kích hoạt/di chuyển tới 1 thẻ.
classThêm một hay nhiều class cho thẻ (tham chiếu tới một class trong css).
contenteditableIcon html5Xác định nội dung của một thẻ có thể được chỉnh sửa hay không.
contextmenuIcon html5Menu cho một thẻ. Menu này sẽ xuất hiện khi người dùng click chuột phải lên thẻ.
data-*Icon html5Sử dụng để lưu trữ dữ liệu tùy chỉnh riêng cho trang hoặc ứng dụng.
dirHướng của chữ trong thẻ.
draggableIcon html5Xác định một thẻ có thể di chuyển được hay không.
dropzoneIcon html5Quy định dữ liệu được kéo-thả là sao chép, di chuyển hay liên kết.
hiddenIcon html5Ẩn thẻ.
idĐặt định danh (id) duy nhất cho thẻ.
langNgôn ngữ trong nội dung của thẻ.
spellcheckIcon html5Quy định thẻ có cần được kiểm tra chính tả và ngữ pháp hay không.
styleTrang trí CSS trực tiếp trên thẻ.
tabindexSắp xếp thứ tự thẻ khi người dùng nhấn phím TAB.
titleThông tin thêm, bổ sung cho thẻ.
translateIcon html5Quy định nội dung của thẻ có nên được dịch hay không.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*