Định nghĩa và cách sử dụng thẻ HTML.

<html>

Demo

Định nghĩa và cách sử dụng

Thẻ <html> thông báo với trình duyệt rằng đây là một trang HTML.

Thẻ <html> đại diện cho cấp cao nhất (gốc) của trang HTML.

Thẻ <html> chứa tất cả các thành phần HTML khác (ngoại trừ thẻ <!DOCTYPE>).

Trình duyệt hỗ trợ

Thuộc tính Icon Chrome Icon FireFox Icon IE Icon Safari Icon Opera
HTML Yes Yes Yes Yes Yes

Khác biệt giữa HTML 4.01 và HTML5

HTML5 thêm thuộc tính: manifest.

Khác biệt giữa HTML và XHTML

xmlns là thuộc tính bắt buộc trong XHTML nhưng lại không hợp lệ trong HTML.

Tuy nhiên, công cụ kiểm tra HTML tại http://w3.org không hiển thị lỗi nếu một trang XHTML thiếu thuộc tính xmlns. Bởi vì khai báo “xmlns=http://www.w3.org/1999/xhtml” được coi là mặc định và sẽ tự động được thêm vào thẻ <html> nếu bạn quên khai báo.

Các thuộc tính

Icon html5 = thuộc tính mới trong HTML5

Thuộc tínhGiá trịMiêu tả
manifestURLĐịa chỉ tới tệp tin manifest quy định cache của trang (duyệt web khi offline)
xmlnshttp://www.w3.org/1999/xhtmlQuy định namespace của XML (Nếu bạn cần nội dung trang phù hợp với XHTML)

Thuộc tính toàn cục

Thẻ <html> tag cũng hỗ trợ Thuộc Tính Toàn Cục trong HTML.

CSS mặc định

Hầu hết các trình duyệt hiển thị thẻ <html> với CSS mặc định như sau:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*