Ví dụ và cách sử dụng thuộc tính menifest trong HTML.

manifest trong HTML

Ví dụ : Một trang HTML sử dụng cache manifest (duyệt web offline):

Định nghĩa và cách sử dụng

Thuộc tính manifest cung cấp địa chỉ tới tệp tin cấu hình cache.

HTML5 có thêm tính năng mới là lưu trữ tạm thời ứng dụng, điều đó có nghĩa là trang web của bạn sẽ được lưu trữ và có khả năng truy cập mà không cần kết nối internet.

Việc lưu trữ tạm thời giúp cho trang web của bạn có 3 lợi thế:

Duyệt web khi Offline – người dùng có thể truy cập website ngay cả khi họ không có kết nối internet
Tốc độ – việc lưu trữ tạm thời sẽ giúp các tài nguyên được tải nhanh hơn
Giảm tải cho máy chủ – trình duyệt sẽ chỉ tải những thành phần được cập nhật/thay đổi từ máy chủ, những thành phần khác sẽ được lưu trữ và truy cập trực tiếp từ máy người dùng
Thuộc tính manifest nên được thêm vào những trang mà bạn muốn cache.

Tệp tin manifest là một văn bản đơn giản trong đó sẽ liệt kê danh sách các tài nguyên mà trình duyệt cần phải lưu trữ để truy cập khi không có kết nối internet.

Để tìm hiểu thêm cách tạo tệp tin manifest, bạn có thể tham khảo bài Cache Ứng Dụng HTML5.

Ví dụ về tệp tin menifest

Trình duyệt hỗ trợ

Số trong bảng dưới đây thể hiện phiên bản trình duyệt đầu tiên hỗ trợ đầy đủ cho thuộc tính.

Thuộc tính Icon Chrome Icon FireFox Icon IE Icon Safari Icon Opera
manifest 4.0 3.5 10.0 4.0 10.6

Khác biệt giữa HTML 4.01 và HTML5

Manifest là thuộc tính mới trong HTML5.

Cú pháp

 Giá trị thuộc tính

Giá trịMiêu tả
URLĐịa chỉ đến tệp tin manifest.

Những giá trị có thể nhập:

  • Địa chỉ tuyệt đối (như href="http://www.example.com/demo.appcache")
  • Địa chỉ tương đối - trỏ tới một tệp tin ở trong website (như href="demo.appcache")

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*