Home » HTML » Video - audio trong HTML » Audio trong HTML5
Ví dụ và cách sử dụng thẻ audio trong HTML5. Sử dụng javascript để lắng nghe các sự kiện và tùy chỉnh các thuộc tính trong thẻ audio.

Audio trong HTML5

HTML5 cung cấp các chuẩn để chạy các tệp tin audio trên web.

Audio trên Web

Trước khi HTML5 ra đời, không có bất kỳ chuẩn nào quy định việc chạy audio trên website. Nếu muốn sử dụng audio trên trình duyệt, thông thường người dùng phải thêm chương trình hỗ trợ (như flash).

Khi thẻ <audio> được đưa vào HTML5, bạn có thể dễ dàng chèn audio theo đúng chuẩn.

Trình duyệt hỗ trợ

Số trong bảng dưới đây thể hiện phiên bản đầu tiên của trình duyệt hỗ trợ đầy đủ cho thuộc tính.

Thuộc tính Icon Chrome Icon FireFox Icon IE Icon Safari Icon Opera
Audio 4.0 3.5 9.0 4.0 10.5

Thẻ audio trong HTML5

Sử dụng thẻ <audio> để chạy audio trong HTML5:

Demo

Cách sử dụng thẻ audio

Thuộc tính controls cho phép hiển thị thanh điều khiển video như: bắt đầu, tạm dừng, âm lượng…

Đoạn thông báo nằm giữa thẻ <audio> và </audio> chỉ hiển thị đối với những trình duyệt không hỗ trợ thẻ <audio>.

Bạn có thể sử dụng nhiều thẻ <source> để liên kết tới tệp tin audio có định dạng khác nhau. Trình duyệt sẽ tự động tải kiểu audio mà nó hỗ trợ. Nếu có nhiều kiểu audio được hỗ trợ trong thẻ <source>, trình duyệt sẽ sử dụng kiểu đầu tiên.

Định dạng audio được hỗ trợ

Hiện tại, có 3 kiểu định dạng được hỗ trợ trong thẻ <audio> là: MP3, Wav và Ogg:

Trình duyệtMP3WavOgg
Internet ExplorerKHÔNGKHÔNG
Chrome
Firefox
SafariKHÔNG
Opera

Các kiểu audio

Định dạngKiểu
MP3audio/mpeg
Oggaudio/ogg
Wavaudio/wav

Phương thức, thuộc tính, sự kiện trong thẻ audio

HTML5 sử dụng DOM cho các phương thức, thuộc tính và sự kiện của thẻ <audio>.

Nó cho phép bạn tải, chạy, dừng audio cũng như thiết lập thời lượng và âm lượng của audio.

Bạn có thể sử dụng javascript để bắt các sự kiện trong DOM qua đó nắm được các trạng thái của audio như: bắt đầu chạy, tạm dừng, v.v…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*