Home » HTML » Video - audio trong HTML » Plug-in trong HTML
Trong bài học bạn sẽ biết plug-in là gì? Mục đích của plug-in? Ví dụ và cách sử dụng các plug-in để chèn flash, ảnh trong trang HTML.

Plug-in trong HTML

Mục đích của một plug-in là mở rộng các tính năng của trình duyệt web.

Ứng dụng hỗ trợ (Plug-in)

Ứng dụng hỗ trợ là những chương trình có nhiệm vụ mở rộng các tính năng của trình duyệt. Những ứng dụng này được gọi là plug-ins.

Những plug-ins nổi tiếng và được sử dụng phổ biến trên web phải kể đến như flash, Java applets.

Plug-ins được sử dụng trong website thông qua thẻ <object> và thẻ <embed>.

Plug-ins có thể được sử dụng với nhiều mục đích khác nhau như: hiển thị bản đồ, quét virus, kiểm tra tài khoản ngân hàng, v.v…

Để hiển thị video và audio trên website bạn có thể sử dụng thẻ <video> và thẻ <audio>.

Thẻ <object>

Thẻ <object> được tất cả các trình duyệt hỗ trợ.

Thẻ <object> cho phép thêm các đối tượng vào trang HTML.

Nó được sử dụng để chèn các plug-in (như Java applets, chương trình đọc PDF, Flash) trên website.

Sử dụng thẻ <object> để chèn flash vào trang HTML:

Demo

Thẻ <object> cũng có thể được sử dụng để chèn một tệp tin HTML vào trong trang:

Demo

hoặc sử dụng để chèn một bức ảnh:

Demo

Thẻ <embed>

Thẻ <embed> được tất cả các trình duyệt hỗ trợ.

Thẻ <embed> cũng được sử dụng để thêm các đối tượng vào trang HTML.

Tuy trình duyệt web đã hỗ trợ thẻ <embed> trong một thời gian rất dài nhưng chỉ đến khi HTML5 ra đời nó mới trở thành chuẩn HTML. Thẻ <embed> được coi là hợp lệ trong trang HTML5 nhưng lại không hợp lệ trong các trang HTML4.

Sử dụng thẻ <embed> để chèn flash vào trang HTML:

Demo

Lưu ý thẻ <embed> không có thẻ đóng và không có đoạn văn bản thay thế khi trình duyệt không hỗ trợ.

Thẻ <embed> cũng có thể được sử dụng để chèn một tệp tin HTML vào trong trang:

Demo

hoặc sử dụng để chèn một bức ảnh:

Demo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*