Home » HTML » Học HTML » Tên và mã màu trong HTML
140 mã màu và tên màu được hầu hết các trình duyệt hỗ trợ trong HTML.

Tên và mã màu trong HTML

Tên màu được các trình duyệt hỗ trợ

Tất cả các trình duyệt phổ biến đều hỗ trợ 140 tên màu dưới đây:

Tên màuMã HEXMàu
AliceBlue#F0F8FF
 
AntiqueWhite#FAEBD7
 
Aqua#00FFFF
 
Aquamarine#7FFFD4
 
Azure#F0FFFF
 
Beige#F5F5DC
 
Bisque#FFE4C4
 
Black#000000
 
BlanchedAlmond#FFEBCD
 
Blue#0000FF
 
BlueViolet#8A2BE2
 
Brown#A52A2A
 
BurlyWood#DEB887
 
CadetBlue#5F9EA0
 
Chartreuse#7FFF00
 
Chocolate#D2691E
 
Coral#FF7F50
 
CornflowerBlue#6495ED
 
Cornsilk#FFF8DC
 
Crimson#DC143C
 
Cyan#00FFFF
 
DarkBlue#00008B
 
DarkCyan#008B8B
 
DarkGoldenRod#B8860B
 
DarkGray#A9A9A9
 
DarkGreen#006400
 
DarkKhaki#BDB76B
 
DarkMagenta#8B008B
 
DarkOliveGreen#556B2F
 
DarkOrange#FF8C00
 
DarkOrchid#9932CC
 
DarkRed#8B0000
 
DarkSalmon#E9967A
 
DarkSeaGreen#8FBC8F
 
DarkSlateBlue#483D8B
 
DarkSlateGray#2F4F4F
 
DarkTurquoise#00CED1
 
DarkViolet#9400D3
 
DeepPink#FF1493
 
DeepSkyBlue#00BFFF
 
DimGray#696969
 
DodgerBlue#1E90FF
 
FireBrick#B22222
 
FloralWhite#FFFAF0
 
ForestGreen#228B22
 
Fuchsia#FF00FF
 
Gainsboro#DCDCDC
 
GhostWhite#F8F8FF
 
Gold#FFD700
 
GoldenRod#DAA520
 
Gray#808080
 
Green#008000
 
GreenYellow#ADFF2F
 
HoneyDew#F0FFF0
 
HotPink#FF69B4
 
IndianRed  #CD5C5C
 
Indigo  #4B0082
 
Ivory#FFFFF0
 
Khaki#F0E68C
 
Lavender#E6E6FA
 
LavenderBlush#FFF0F5
 
LawnGreen#7CFC00
 
LemonChiffon#FFFACD
 
LightBlue#ADD8E6
 
LightCoral#F08080
 
LightCyan#E0FFFF
 
LightGoldenRodYellow#FAFAD2
 
LightGray#D3D3D3
 
LightGreen#90EE90
 
LightPink#FFB6C1
 
LightSalmon#FFA07A
 
LightSeaGreen#20B2AA
 
LightSkyBlue#87CEFA
 
LightSlateGray#778899
 
LightSteelBlue#B0C4DE
 
LightYellow#FFFFE0
 
Lime#00FF00
 
LimeGreen#32CD32
 
Linen#FAF0E6
 
Magenta#FF00FF
 
Maroon#800000
 
MediumAquaMarine#66CDAA
 
MediumBlue#0000CD
 
MediumOrchid#BA55D3
 
MediumPurple#9370DB
 
MediumSeaGreen#3CB371
 
MediumSlateBlue#7B68EE
 
MediumSpringGreen#00FA9A
 
MediumTurquoise#48D1CC
 
MediumVioletRed#C71585
 
MidnightBlue#191970
 
MintCream#F5FFFA
 
MistyRose#FFE4E1
 
Moccasin#FFE4B5
 
NavajoWhite#FFDEAD
 
Navy#000080
 
OldLace#FDF5E6
 
Olive#808000
 
OliveDrab#6B8E23
 
Orange#FFA500
 
OrangeRed#FF4500
 
Orchid#DA70D6
 
PaleGoldenRod#EEE8AA
 
PaleGreen#98FB98
 
PaleTurquoise#AFEEEE
 
PaleVioletRed#DB7093
 
PapayaWhip#FFEFD5
 
PeachPuff#FFDAB9
 
Peru#CD853F
 
Pink#FFC0CB
 
Plum#DDA0DD
 
PowderBlue#B0E0E6
 
Purple#800080
 
RebeccaPurple#663399
 
Red#FF0000
 
RosyBrown#BC8F8F
 
RoyalBlue#4169E1
 
SaddleBrown#8B4513
 
Salmon#FA8072
 
SandyBrown#F4A460
 
SeaGreen#2E8B57
 
SeaShell#FFF5EE
 
Sienna#A0522D
 
Silver#C0C0C0
 
SkyBlue#87CEEB
 
SlateBlue#6A5ACD
 
SlateGray#708090
 
Snow#FFFAFA
 
SpringGreen#00FF7F
 
SteelBlue#4682B4
 
Tan#D2B48C
 
Teal#008080
 
Thistle#D8BFD8
 
Tomato#FF6347
 
Turquoise#40E0D0
 
Violet#EE82EE
 
Wheat#F5DEB3
 
White#FFFFFF
 
WhiteSmoke#F5F5F5
 
Yellow#FFFF00
 
YellowGreen#9ACD32
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*