Home » HTML » Học HTML » XHTML và HTML
Thông qua định nghĩa và ví dụ minh họa bạn sẽ biết được XHTML là gì? Sự khác biệt giữa XHTML - HTML và cách chuyển đổi từ HTML sang XHTML.

XHTML và HTML

XHTML chính là HTML nhưng được viết dưới dạng XML.

XHTML là gì?

 • XHTML là viết tắt của EXtensible HyperText Markup Language – Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản mở rộng
 • XHTML gần như giống hệt HTML
 • XHTML chặt chẽ hơn so với HTML
 • XHTML là HTML nhưng được định nghĩa dưới dạng ứng dụng XML
 • XHTML được hỗ trợ bời hầu hết tất cả các trình duyệt

Vì sao nên sử dụng XHTML?

Rất nhiều trang web trên mạng internet có mã HTML tồi.

Đoạn mã HTML sau được hiển thị tốt trên hầu hết các trình duyệt (thậm chí nó không tuân theo các quy tắc HTML):

Hiện nay trên thế giới có rất nhiều các loại trình duyệt khác nhau. Có những loại trình duyệt chạy trên máy tính và có những loại chạy trên các thiết bị di động hoặc những thiết bị nhỏ khác. Các thiết bị nhỏ như vậy thường thiếu tài nguyên hoặc nguồn điện để có thể thông dịch được những ngôn ngữ đánh dấu được viết “không tốt”.

XML là một ngôn ngữ đánh dấu mà nội dung phải được đánh dấu một cách chính xác (theo chuẩn định dạng sẵn).

Nếu bạn muốn học về XML, hãy đọc phần Hướng dẫn về XML của chúng tôi.

XHTML đã được tạo ra bằng cách kết hợp sức mạnh của HTML và XML.

XHTML là HTML được thiết kế lại giống như XML.

Sự khác biệt giữa XHTML và HTML:

Cấu trúc

 • XHTML DOCTYPE là một phần bắt buộc
 • Thuộc tính xmlns trong thẻ <html> là bắt buộc
 • Thẻ <html>, <head>, <title>, và <body> là bắt buộc

Thẻ trong XHTML

 • Thẻ trong XHTML phải được lồng nhau đúng cách
 • Thẻ trong XHTML phải luôn có thẻ đóng
 • Thẻ trong XHTML phải được viết đưới dạng chữ thường
 • Trang XHTML phải có một thẻ gốc

Thuộc tính trong XHTML

 • Tên thuộc tính phải được viết dưới dạng chữ thường
 • Giá trị của thuộc tính phải được để trong ngoặc kép
 • Rút gọn thuộc tính là không được phép

<!DOCTYPE ….> là bắt buộc

Một văn bản XHTML phải có một khai báo XHTML DOCTYPE.

Tham khảo danh sách tất cả các loại XHTML Doctype.

Thẻ <html>, <head>, <title> và <body> bắt buộc phải được sử dụng, và thuộc tính xmlns trong thẻ <html> phải được thiết lập cho trang.

Ví dụ về một trang XHTML với các thẻ tối thiểu bắt buộc phải có:

Thẻ trong XHTML phải được lồng đúng cách

Trong HTML, một số thẻ có thể lồng nhau không theo thứ tự như sau:

Trong XHTML, tất cả các thẻ phải được lồng nhau đúng thứ tự như sau:

Phải có thẻ đóng trong XHTML

Cách viết sai:

Cách viết đúng:

Thẻ rỗng cũng phải đóng

Cách viết sai:

Cách viết đúng:

Thẻ trong XHTML phải viết thường

Cách viết sai:

Cách viết đúng:

Tên thuộc tính trong XHTML phải viết thường

Cách viết sai:

Cách viết đúng:

Giá trị thuộc tính phải để trong ngoặc kép

Cách viết sai:

Cách viết đúng:

Rút gọn thuộc tính là không được phép

Sai:

Đúng:
Sai:
Đúng:

Chuyển từ HTML sang XHTML

 • Thêm thẻ <!DOCTYPE> vào dòng đầu tiên của mỗi trang
 • Thêm thuộc tính xmlns vào thẻ html của mỗi trang
 • Thay đổi tất cả tên thẻ sang chữ thường
 • Đóng tất cả các thẻ rỗng
 • Thay đổi tất cả tên của các thuộc tính sang chữ thường
 • Cho tất cả giá trị của các thuộc tính vào ngoặc kép

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*