Home » HTML » Học HTML » Phần head trong HTML
Ví dụ và cách sử dụng các thẻ metadata như title, style, meta, link, script, base trong phần head của HTML.

Phần head trong HTML

Thẻ <head> được sử dụng để chứa dữ liệu về metadata.

Metadata là những dữ liệu phụ trợ cho một trang HTML, những dữ liệu này không hiển thị khi người dùng duyệt trang.

Metadata thường được dùng để định nghĩa tiêu đề của trang, gọi css, gọi scripts hay cung cấp những thông tin khác.

Những thẻ sau đây được coi là thẻ metadata: <title>, <style>, <meta>, <link>, <script> và <base>.

Thẻ <html> và <body> trong HTML

Trong chuẩn HTML5, bạn có thể bỏ qua thẻ <html> và <body>.

Đoạn HTML dưới đây vẫn được coi là hợp lệ trong HTML5:

WebVN không khuyến khích bạn bỏ thẻ <html> và <body>.

Thẻ <html> là thành phần gốc trong một trang HTML. Bạn có thể định nghĩa ngôn ngữ được sử dụng trong trang tại thẻ này:

Việc khai báo ngôn ngữ rất quan trọng cho những ứng dụng truy cập (ví dụ: ứng dụng đọc nội dung) và bộ máy tìm kiếm.

Thiếu thẻ <html> và <body> có thể dẫn tới việc hiểu sai cấu trúc website trong các phần mềm đọc DOM/XML.

Cuối cùng, nếu thiếu thẻ <body> có thể sẽ phát sinh lỗi trong những trình duyệt cũ (ví dụ IE9).

Thẻ <head> trong HTML

Trong chuẩn HTML5, bạn có thể bỏ qua thẻ <head>.

Mặc định, trình duyệt sẽ tự động thêm tất cả nội dung đứng trước thẻ <body>vào thẻ <head>.

Bạn có thể làm giảm sự phức tạp trong HTML bằng cách bỏ thẻ <head>:

Thẻ <title> trong HTML

Thẻ <title> được dùng để tạo tiêu đề cho trang HTML.

Thẻ <title> là thẻ bắt buộc trong HTML/XHTML.

Thẻ <title>:

  • tạo tiêu đề cho trang, hiển thị trên thanh công cụ của trình duyệt
  • được sử dụng làm tên trang khi bạn lưu vào bookmark của trình duyệt
  • hiển thị ở phần tiêu đề trang trong kết quả tìm kiếm (VD: tìm kiếm của google)

Một trang HTML đơn giản:

Demo

Thẻ <style> trong HTML

Thẻ <style> được sử dụng để chứa kiểu trang trí cho trang HTML.

Trong thẻ <style> bạn có thể quy định cách các thành phần HTML sẽ được hiển thị trên trình duyệt:

Demo

Thẻ <link> trong HTML

Thẻ <link> dùng để liên kết tới các tài nguyên bên ngoài trang HTML.

Thẻ <link> hầu hết được dùng để gọi tới các tệp tin CSS:

Thẻ <meta> trong HTML

Thẻ <meta> được sử dụng để tạo miêu tả, từ khóa, thông tin tác giả và các thông tin khác cho trang HTML.

Những thông tin này được sử dụng bởi trình duyệt (cách hiển thị nội dung), bởi các công cụ tìm kiếm (từ khóa) và những dịch vụ web khác.

Tạo từ khóa dành cho các công cụ tìm kiếm:

Tạo miêu tả:

Thông báo bộ mã ký tự mà trang sử dụng:

Tạo thông tin tác giả:

Làm mới lại trang HTML sau mỗi 30 giây:

Ví dụ về thẻ meta trong HTML

Demo

Thẻ <script> trong HTML

Thẻ <script> được sử dụng để viết các đoạn mã JavaScript.

Đoạn mã dưới đây sẽ hiển thị chữ “Xin chào JavaScript!” trong một thẻ HTML có id=”demo”:

Demo

Thẻ <base> trong HTML

Liên kết tương đối là gì? Là những liên kết không có chứa domain, VD: “/page”

Liên kết tuyệt đối là gì? Là những liên kết bao gồm đầy đủ cả domain: “http://domain.com/page”

Thẻ <base> được sử dụng để quy định cách hiển thị liên kết và địa chỉ cho tất cả các liên kết tương đối trong trang.

Bạn sẽ nhanh chóng hiểu cách hoạt động của thẻ <base> thông qua ví dụ dưới đây:

Demo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*