Home » HTML » Học HTML » Ký tự đặc biệt trong HTML
Những ký tự đặc biệt thường dùng trong toán học, ký tự Hy Lạp được hỗ trợ trong HTML.

Ký tự đặc biệt trong HTML

Ở bài trước bạn đã biết thế nào là ký tự thực thể – HTML entities, bài này chúng ta sẽ tìm hiểu cụ thể HTML có bao nhiêu dạng ký tự như thế.

Có rất nhiều ký tự đặc biệt trong toán học, kỹ thuật và tiền tệ mà không có trên bàn phím của bạn. Hay nói cách khác, bạn không thể nhập trực tiếp những ký tự này từ bàn phím.

Để thêm những ký tự này vào trang HTML, bạn có thể sử dụng ký tự thực thể – HTML entities dạng tên.

Nếu ký tự thực thể dạng tên không tồn tại, bạn có thể sử dụng dạng số thập phân (hoặc thập lục phân).

Nếu bạn sử dụng ký tự thực thể dạng tên hoặc ở dạng số thập lục phân, ký tự đó sẽ luôn hiển thị một cách chuẩn xác.

Điều này còn phụ thuộc vào bộ mã ký tự mà trang của bạn đang sử dụng!

Biểu tượng Yên dạng tên €

Biểu tượng Yên dạng số €

Biểu tượng Yên dạng thập lục phân €

Code:

Demo

Ký tự toán học trong HTML

Một vài kí tự toán học thường dùng trong HTML:

Ký tựDạng sốDạng tênMiêu tả
∀∀Với mọi
∃∃Tồn tại
∅∅Tập rỗng
∇∇Toán tử nabla
∈∈Thuộc
∉∉Không thuộc
∋∋Chứa
∏∏PI - Tích
∑∑Tổng

Ký tự Hy Lạp trong HTML

Một vài ký tự Hy Lạp thường dùng trong HTML:

Ký tựDạng sốDạng tênMiêu tả
ΑΑΑALPHA
ΒΒΒBETA
ΓΓΓGAMMA
ΔΔΔDELTA
ΕΕΕEPSILON
ΖΖΖZETA

Ký tự khác

Một vài ký tự thường dùng trong HTML

Ký tựDạng sốDạng tênMiêu tả
©©©Bản quyền
®®®Thương hiệu đã đăng ký
€€Euro
™™Thương hiệu
←←Mũi tên trái
↑↑Mũi tên lên
→→Mũi tên phải
↓↓Mũi tên xuống