Ví dụ và cách sử dụng thuộc tính globalAlpha dùng để thiết lập hoặc trả về độ mờ hiện tại của hình vẽ.

globalAlpha trong Canvas

Đầu tiên, vẽ một hình chữ nhật màu đỏ, sau đó thiết lập độ mờ (globalAlpha) là 0.5 và vẽ hai hình chữ nhật, một màu đỏ, một màu xanh:

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ thẻ canvas trong HTML5.

Code:

Demo

Trình duyệt hỗ trợ

Số trong bảng dưới đây thể hiện phiên bản trình duyệt đầu tiên hỗ trợ đầy đủ cho thuộc tính.

Thuộc tính Icon Chrome Icon FireFox Icon IE Icon Safari Icon Opera
globalAlpha 4.0 2.0 9.0 3.1 9.0

Định nghĩa và cách sử dụng

Thuộc tính globalAlpha dùng để thiết lập hoặc trả về độ mờ hiện tại của hình vẽ.

Giá trị thuộc tính globalAlpha từ 0.0 (mờ hoàn toàn) đến 1.0 (không mờ).

Giá trị mặc định: 1.0

Cú pháp JavaScript: context.globalAlpha=number;

Giá trị thuộc tính

Giá trịMiêu tả
numberĐộ mờ, là một số từ 0.0 (mờ hoàn toàn) đến 1.0 (không mờ)

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*