Home » Thư viện » Thư viện HTML » Thư viện thuộc tính HTML » putImageData() trong Canvas
Ví dụ và cách sử dụng phương thức putImageData() để đưa tất cả dữ liệu ảnh (từ một đối tượng ImageData) hiển thị trên canvas.

putImageData() trong Canvas

Demo

Trình duyệt hỗ trợ

Số trong bảng dưới đây thể hiện phiên bản trình duyệt đầu tiên hỗ trợ đầy đủ cho thuộc tính.

Thuộc tính Icon Chrome Icon FireFox Icon IE Icon Safari Icon Opera
putImageData() 4.0 2.0 9.0 3.1 9.0

Định nghĩa và cách sử dụng

Phương thức putImageData() đưa tất cả dữ liệu ảnh (từ một đối tượng ImageData) hiển thị trên canvas.

Mẹo: Đọc về phương thức getImageData() để biết cách sao chép các điểm ảnh trong một hình chữ nhật trên canvas.

Mẹo: Đọc về phương thức createImageData() để biết cách tạo mới một đối tượng ImageData.

Cú pháp JavaScript

Cú pháp JavaScript: context.putImageData(imgData,x,y,dirtyX,dirtyY,dirtyWidth,dirtyHeight);

Giá trị tham số

Tham sốMiêu tả
imgDataĐối tượng ImageData dùng để hiển thị trên canvas
xTọa độ X (đơn vị là pixel) góc trên bên trái của đối tượng ImageData
yTọa độ Y (đơn vị là pixel) góc trên bên trái của đối tượng ImageData
dirtyXTùy chọn. Giá trị chiều ngang (x - đơn vị là pixel), để hiển thị ảnh trên canvas
dirtyYTùy chọn. Giá trị chiều dọc (y - đơn vị là pixel), để hiển thị ảnh trên canvas
dirtyWidthTùy chọn. Chiều rộng của ảnh sẽ hiển thị trên canvas
dirtyHeightTùy chọn. Chiều cao của ảnh sẽ hiển thị trên canvas

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*