Home » Thư viện » Thư viện HTML » Thư viện thuộc tính HTML » globalCompositeOperation trong Canvas
Ví dụ và cách sử dụng thuộc tính globalCompositeOperation để thiết lập hoặc trả về cách ảnh nguồn được vẽ trên một ảnh đích.

globalCompositeOperation trong Canvas

Vẽ hình chữ nhật sử dụng nhiều giá trị của thuộc tính globalCompositeOperation. Hình chữ nhật màu đỏ là hình đích (destination). Hình chữ nhật màu xanh là hình nguồn (source):

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ thẻ canvas trong HTML5.

Code:

Demo

Trình duyệt hỗ trợ

Số trong bảng dưới đây thể hiện phiên bản trình duyệt đầu tiên hỗ trợ đầy đủ cho thuộc tính.

Thuộc tính Icon Chrome Icon FireFox Icon IE Icon Safari Icon Opera
globalCompositeOperation 4.0 2.0 9.0 3.1 9.0

Định nghĩa và cách sử dụng

Thuộc tính globalCompositeOperation dùng để thiết lập hoặc trả về cách ảnh nguồn được vẽ trên một ảnh đích.

ảnh nguồn = là ảnh mới mà bạn muốn đưa vào canvas.

ảnh đích = là ảnh đã tồn tại trên canvas.

Giá trị mặc định: source-over

Cú pháp JavaScript: context.globalCompositeOperation=”source-in”;

Giá trị tham số

Giá trịMiêu tả
source-overMặc định. Hiển thị ảnh nguồn bên trên ảnh đích
source-atopHiển thị ảnh nguồn bên trên ảnh đích. Phần ảnh nguồn nằm ngoài ảnh đích sẽ không được hiển thị
source-inHiển thị ảnh nguồn nằm bên trong ảnh đích. Chỉ có phần ảnh nguồn nằm bên trong ảnh đích được hiển thị, ảnh đích sẽ mờ hoàn toàn
source-outHiển thị ảnh nguồn nằm ngoài ảnh đích. Chỉ có phần ảnh nguồn nằm ngoài ảnh đích được hiển thị, ảnh đích mờ hoàn toàn
destination-overHiển thị ảnh đích bên trên ảnh nguồn
destination-atopHiển thị ảnh đích bên trên ảnh nguồn. Phần ảnh đích nằm ngoài ảnh nguồn sẽ không được hiển thị
destination-inHiển thị ảnh đích nằm bên trong ảnh nguồn. Chỉ có phần ảnh đích nằm bên trong ảnh nguồn được hiển thị, ảnh nguồn sẽ mờ hoàn toàn
destination-outHiển thị ảnh đích nằm ngoài ảnh nguồn. Chỉ có phần ảnh đích nằm ngoài ảnh nguồn được hiển thị, ảnh nguồn mờ hoàn toàn
lighterHiển thị cả ảnh nguồnảnh đích
copyHiển thị ảnh nguồn. Ảnh đích bị bỏ qua
xorHiển thị cả Ảnh nguồnảnh đích, phần giao nhau sẽ bị xóa đi

Ví dụ

Hiển thị tất cả giá trị của thuộc tính globalCompositeOperation

Code:

Demo

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*