Home » HTML » Học HTML » Ảnh trong HTML
Ví dụ và cách sử dụng các thuộc tính của ảnh trong HTML.

Ảnh trong HTML

HTML5

Code:

Demo

Luôn thiết lập chiều cao và chiều rộng của ảnh. Nếu chiều cao và chiều rộng không được thiết lập, trang của bạn sẽ bị nhấp nháy khi tải ảnh.

Cú pháp chèn ảnh trong HTML

Trong HTML, ảnh được quy định trong thẻ <img>.

<img> là một thẻ rỗng, chỉ chứa các thuộc tính và không có thẻ đóng.

Thuộc tính src quy định địa chỉ của ảnh:

Thuộc tính alt

Thuộc tính alt chứa một đoạn miêu tả về ảnh, sử dụng để thay thế cho ảnh trong trường hợp ảnh không hiển thị được.

Bắt buộc phải sử dụng thuộc tính alt khi chèn ảnh vào web. Một trang HTML sẽ là không đúng chuẩn nếu ảnh thiếu thuộc tính alt.

Trình đọc nội dung

Trình đọc nội dung là một phần mềm có thể đọc những chữ đang hiển thị trên màn hình của bạn.

Trong lĩnh vực web, trình đọc nội dung có thể chuyển nội dung trang web của bạn từ chữ sang giọng nói.

Trình đọc nội dung được sử dụng cho người mù, khiếm thị hoặc khuyết tật.

Trình đọc nội dung có khả năng đọc thuộc tính alt của anh

Kích thước ảnh – Chiều rộng và chiều cao

Bạn có thể sử dụng thuộc tính style để quy định chiều rộng và chiều cao của ảnh.

Các giá trị có đơn vị đo là pixels (sử dụng px ở sau giá trị):

Demo

Cách khác, bạn có thể sử dụng thuộc tính width và height.

Các giá trị có đơn vị đo là pixels (không sử dụng px ở sau giá trị):

Sử dụng width height hay dùng CSS

Cả width, height và thuộc tính CSS để quy định kích thước ảnh đều hợp lệ theo chuẩn HTML5 mới nhất.

Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng CSS. Nó sẽ giúp bạn thay đổi giá trị mặc định (nếu có):

Demo

Trong ví dụ trên, CSS sẽ ghi đè lên giá trị mặc định (width: 100%).

WebVN khuyên bạn nên sử dụng các thuộc tính trong CSS.

Hiển thị ảnh từ thư mục khác

Nếu bạn không chỉ định thư mục, trình duyệt sẽ tự động tìm ảnh tại cùng thư mục với trang HTML.

Tuy nhiên, cách sử dụng phổ biến trên web hiện nay là lưu trữ ảnh vào một thư mục riêng và đưa cả đường dẫn thư mục vào phần tên ảnh:

Demo

Nếu trình duyệt không tìm thấy ảnh, nó sẽ hiển thị biểu tượng liên kết bị lỗi:

Demo

Hiển thị ảnh trên máy chủ khác

Có một số trang web không chứa ảnh và website trên cùng một máy chủ, họ sử dụng máy chủ khác để lưu trữ ảnh.

Bạn có thể truy cập vào những ảnh này từ bất kỳ website nào trên thế giới:

Demo

Hiển thị ảnh động

Hiển thị ảnh động trên trang:

Demo

Cú pháp chèn ảnh động giống như cú pháp chèn ảnh thường.

Sử dụng ảnh trong liên kết

Cách phổ biến để sử dụng ảnh trong liên kết:

Demo

Chúng ta đã thêm “border:0” để tránh trình duyệt Internet Explorer 9 (và các phiên bản trước đó) hiển thị viền xung quanh ảnh.

Bản đồ trên ảnh

Bạn có thể tạo bản đồ trên ảnh và những vùng này có thể nhấn như liên kết:

Demo

Bạn có thể tham khảo thêm về thẻ <map> và <area> trong thư viện HTML.

Vị trí ảnh

Bạn có thể căn chỉnh ảnh sang bên phải hoặc bên trái của đoạn văn bản bằng thuộc tính float trong CSS:

Demo

Tổng kết bài học

  • Sử dụng thẻ <img> trong HTML để chèn ảnh vào trang
  • Sử dụng thuộc tính src trong HTML để trỏ đường dẫn tới ảnh
  • Sử dụng thuộc tính alt trong HTML để thêm miêu tả cho ảnh trong trường hợp ảnh không hiển thị
  • Sử dụng thuộc tính widthheight HTML để quy định kích cỡ của ảnh
  • Sử dụng thuộc tính widthheight trong CSS để quy định kích cỡ của ảnh
  • Sử dụng thuộc tính float trong CSS để căn chỉnh vị trí của ảnh so với đoạn văn bản
  • Sử dụng thuộc tính usemap trong HTML để trỏ tới một bản đồ trên ảnh
  • Sử dụng thẻ <map> trong HTML để tạo một bản đồ trên ảnh
  • Sử dụng thẻ <area> trong HTML để tạo các khu vực trên bản đồ ảnh

Việc tải ảnh sẽ tốn một khoảng thời gian và những ảnh lớn có thể làm chậm tốc độ tải trang của bạn. Hãy cẩn thận khi chèn ảnh vào trang.

Bài tập

Bài tập 1 Bài tập 2 Bài tập 3 Bài tập 4 Bài tập 5 Bài tập 6

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*