Home » HTML » Học HTML » Iframe trong HTML
Ví dụ và cách sử dụng iframe trong HTML.

Iframe trong HTML

Iframe trong HTML được dùng để hiển thị một trang web khác trong trang hiện tại.

Cú pháp của iframe

Cú pháp để chèn iframe vào trong trang

Trong đó URL là địa chỉ trang web mà bạn muốn hiển thị.

Chiều dài và chiều cao của iframe

Sử dụng thuộc tính heightwidth để thiết lập kích cỡ của iframe.

Đơn vị đo mặc định là pixel nhưng bạn cũng có thể sử dụng đơn vị là %.

Demo

Bỏ đường viền của iframe

Mặc định, khi hiển thị iframe trong HTML sẽ có đường viền màu đen bao quanh.

Để bỏ đường viền này, bạn có thể dùng thuộc tính border trong CSS:

Demo

Với CSS, bạn cũng có thể thay đổi kích cỡ, kiểu hiển thị và màu của đường viền iframe:

Demo

Trỏ liên kết tới iframe

Bạn có thể trỏ liên kết mở trong một ifame bằng cách sử dụng thuộc tính target với giá trị là tên được đặt trong thuộc tính name của iframe:

Demo

Bài tập

Bài tập 1 Bài tập 2 Bài tập 3 Bài tập 4

One comment

  1. Trong bài https://webvn.com/giao-dien-html/
    Mình thử thêm iframe vào section, nhưng sau khi thêm vào thì phần footer không hiển thị nữa, cho em hỏi lỗi tại sao vậy ad?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*