Home » HTML » Học HTML » Đề mục trong HTML
Ví dụ và cách sử dụng đề mục trong HTML.

Đề mục trong HTML

Đề mục rất quan trọng trong một trang HTML

Đề mục trong HTML

Đề mục được định nghĩa bằng các thẻ từ <h1> đến <h6>

<h1> sử dụng để định nghĩa đề mục quan trọng nhất trong trang. <h6> sử dụng để định nghĩa đề mục ít quan trọng nhất trong trang.

Demo

Lưu ý: Các trình duyệt sẽ tự động thêm khoảng trống ở trên và dưới mỗi đề mục.

Sự quan trọng của đề mục

Chỉ sử dụng các thẻ từ h1 đến h6 cho đề mục. Không sử dụng các thẻ đề mục để làm chữ TO hoặc đậm.

Các bộ máy tìm kiếm sẽ sử dụng những đề mục để đánh dấu cấu trúc và nội dung website của bạn.

Người dùng sẽ đọc website của bạn dễ dàng hơn thông qua các đề mục, vì vậy việc sử dụng để mục để hiển thị cấu trúc trang là rất quan trọng.

Thẻ h1 dùng để đánh dấu đề mục chính, sau đó đến thẻ h2, h3… tùy thuộc vào độ quan trọng của đề mục.

Dòng kẻ ngang

Sử dụng thẻ <hr> để tạo đường kẻ ngang trong trang HTML.

Thẻ hr có tác dụng tách biệt giữa các nội dung với nhau:

Demo

Thẻ <head> trong HTML

Thẻ <head> không liên quan gì tới các đề mục trong HTML.

Thẻ <head> chỉ dùng để chứa những dữ liệu bổ sung, không được hiển thị trên trang.

Thẻ <head> được đặt ở giữa thẻ <html> và thẻ <body>:

Demo

Thẻ <title> trong HTML

Thẻ <title> dùng để định nghĩa tiêu đề của trang HTML.

Tiêu đề này sẽ không hiển thị trên nội dung của trang nhưng sẽ được hiển thị trên thanh tiêu đề của trình duyệt.

Thẻ <meta> trong HTML

Thẻ <meta> được dùng để định nghĩa mã ký tự và các thông tin khác cho trang HTML.

Các  thẻ dữ liệu khác

Trong bài học về trang trí HTML bạn sẽ biết nhiều hơn về các thẻ:

Thẻ <style> dùng để định nghĩa các kiểu CSS trong trang.

Thẻ <link> dùng để liên kết tới một tệp tin CSS bên ngoài trang.

Cách xem mã nguồn một trang web

Bạn đã bao giờ nhìn thấy một trang web rất đẹp và tự hỏi “Này! Làm sao họ làm được như thế nhỉ?”

Rất đơn giản, bạn nhấn chuột phải vào một khoảng trống trong trang và chọn “View Page Source” (trong Chrome) hoặc “View Source” (trong IE), hoặc những câu tương tự trong các trình duyệt khác. Sau đó trình duyệt sẽ mở ra một cửa sổ (hoặc tab) mới chứa mã HTML của trang.

 Bài tập

Bài tập 1 Bài tập 2 Bài tập 3

Thư viện thẻ HTML

Thư viện thẻ của WebVN chứa thông tin về các thẻ và các thuộc tính trong HTML.

Bạn sẽ được học thêm về các thẻ và thuộc tính HTML trong những bài tiếp theo.

ThẻMiêu tả
<html>Định nghĩa trang HTML
<body>Nội dung trang HTML
<head>Thành phần bổ sung thông tin cho trang HTML
<h1> đến <h6>Tạo đề mục
<hr>Tạo dòng kẻ ngang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*