Home » HTML » Học HTML » Ghi chú trong HTML
Ví dụ và cách sử dụng thẻ ghi chú trong HTML để thông báo, tìm lỗi hoặc nhắc nhở khi viết mã.

Ghi chú trong HTML

Cặp thẻ <!–– và ––> được sử dụng để thêm ghi chú trong HTML.

Ghi chú trong HTML

Bạn có thể thêm ghi chú của mình vào mã nguồn HTML bằng cách sử dụng cú pháp sau:

Lưu ý: Dấu chấm than (!) có trong thẻ mở nhưng không có trong thẻ đóng.

Ghi chú của bạn sẽ không hiển thị trên trình duyệt nhưng chúng sẽ giúp bạn dễ hiểu hơn khi xem lại mã nguồn HTML của mình.

Bạn có thể đặt thông báo và ghi chú trong HTML:

Demo

Ghi chú cũng rất hữu ích khi tìm lỗi trong HTML, bạn có thể thêm cặp thẻ ghi chú vào mã HTML để loại trừ từng dòng:

Demo

Ghi chú kèm điều kiện

Bạn có thể thấy rất khó hiểu ghi gặp ghi chú như thế này trong HTML:

Ghi chú có điều kiện chỉ hoạt động trên trình duyệt Internet Explorer.

Ý nghĩa của đoạn ghi chú điều kiện trong ví dụ : Chỉ chạy phần “Nội dung HTML” nếu người dùng đang sử dụng Internet Explorer phiên bản 8.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*