Home » HTML » Học HTML » Trang trí trong HTML
Ví dụ và cách sử dụng thuộc tính style để trang trí các thành phần trong HTML.

Trang trí trong HTML

Ví dụ:

Dòng chữ này màu Đỏ

Dòng chữ này màu Xanh

Code:

Demo

Trang trí HTML

Các thành phần trong HTML đều có kiểu trang trí mặc định (nền màu trắng và chữ màu đen).

Bạn có thể thay đổi kiểu trang trí mặc định của một thành phần trong HTML bằng cách sử dụng thuộc tính style.

Ví dụ dưới đây thay đổi màu nền từ trắng sang xám sáng:

Demo

Thuộc tính bgcolor chỉ được hỗ trợ trong phiên bản cũ của HTML, trong HTML5 thuộc tính này bị loại bỏ.

Thuộc tính style trong HTML

Thuộc tính style trong HTML có cú pháp như sau:

Thuộc tính và giá trị được quy định trong CSS

Bạn sẽ được học thêm về CSS ở bên dưới

Màu chữ trong HTML

Thuộc tính color dùng để định nghĩa màu chữ trong HTML:

Demo

Kiểu chữ trong HTML

Thuộc tính font-family được sử dụng để thay đổi kiểu chữ của một thành phần trong HTML:

Demo

Thẻ <font> chỉ được hỗ trợ trong phiên bản cũ của HTML, trong HTML5 thẻ này bị loại bỏ.

Cỡ chữ trong HTML

Thuộc tính font-size quy định cỡ chữ được sử dụng trong HTML:

Demo

Căn lề văn bản trong HTML

Thuộc tính text-align được sử dụng để căn lề văn bản trong HTML:

Demo

Thẻ <center> chỉ được hỗ trợ trong phiên bản cũ của HTML, trong HTML5 thẻ này bị loại bỏ.

Tóm tắt bài học

  • Sử dụng thuộc tính style để trang trí các thành phần trong HTML
  • Sử dụng background-color để thay đổi màu nền
  • Sử dụng color để thay đổi màu chữ
  • Sử dụng font-family để thay đổi kiểu chữ
  • Sử dụng font-size để thay đổi cỡ chữ
  • Sử dụng text-align để căn lề đoạn văn bản

Bài tập

Bài tập 1 Bài tập 2 Bài tập 3 Bài tập 4 Bài tập 5 Bài tập 6

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*