Home » HTML » Học HTML » Trích dẫn trong HTML
Ví dụ và cách sử dụng các thẻ để trích dẫn, giải nghĩa từ viết tắt hay đảo chiều chữ trong HTML.

Trích dẫn trong HTML

Đây là trích dẫn từ Wikipedia :

Việt Nam, tên chính thức: Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, là một quốc gia nằm ở phía đông bán đảo Đông Dương, thuộc khu vực Đông Nam Á. Việt Nam phía bắc giáp Trung Quốc, phía tây giáp Lào và Campuchia, phía tây nam giáp vịnh Thái Lan, phía đông và phía nam giáp biển Đông và có hơn 4.000 hòn đảo, bãi đá ngầm lớn nhỏ, gần và xa bờ, có vùng nội thủy, lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa được Chính phủ Việt Nam xác định gần gấp ba lần diện tích đất liền (khoảng trên 1 triệu km²)

Thẻ <q> cho trích dẫn ngắn trong HTML

Thẻ <q> được sử dụng để trích dẫn đoạn ngắn trong HTML.

Các trình duyệt thường thêm dấu nháy ở 2 đầu của đoạn văn bản được trích dẫn.

Demo

Thẻ <blockquote> cho trích dẫn dài trong HTML

Thẻ <blockquote> được sử dụng để trích dẫn cả đoạn.

Các trình duyệt thường thụt lùi vào một khoảng khi sử dụng thẻ <blockquote>.

Demo

Thẻ <abbr> cho chữ viết tắt trong HTML

Thẻ <abbr> được sử dụng để giải nghĩa cho một chữ hay một từ viết tắt.

Sử dụng thẻ <abbr> để cung cấp thêm thông tin của từ viết tắt cho trình duyệt, hệ thống dịch hoặc các bộ máy tìm kiếm.

Demo

Thẻ <address> cho thông tin liên hệ trong HTML

Thẻ <address> được sử dụng để cung cấp thông tin liên hệ (tác giả/người sở hữu) của tài liệu hay bài viết.

Thông tin liên hệ thường được hiển thị dưới dạng in nghiêng. Hầu hết các trình duyệt sẽ thêm một dòng trống ở trước và sau thẻ.

Demo

Thẻ<cite> cho tên tác phẩm trong HTML

Thẻ <cite> được sử dụng viết tên tác phẩm trong HTML.

Trình duyệt thường hiển thị in nghiêng nội dung thẻ <cite>.

Demo

Thẻ <bdo> đổi chiều chữ trong HTML

Thẻ <bdo> được sử dụng để đảo chiều chữ trong HTML.

Nếu trình duyệt của bạn hỗ trợ thẻ bdo, đoạn văn bản dưới đây sẽ có chiều từ phải qua trái:

Demo

Bài tập

Bài tập 1 Bài tập 2 Bài tập 3 Bài tập 4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*