Home » HTML » Học HTML » Class trong HTML
Ví dụ và cách sử dụng thuộc tính class trong HTML để lên giao diện cho website.

Class trong HTML

Class là gì?

Class là một thuộc tính trong HTML và hầu hết các thẻ HTML đều hỗ trợ thuộc tính class.

Vậy, class dùng để làm gì? Như bạn đã được làm quen với class trong bài “CSS trong HTML“, class được sử dụng cho việc lên giao diện cho website. Bạn sẽ hiểu thêm về class thông qua những ví dụ bên dưới.

Dùng class trong các thẻ block

Thuộc tính class có thể sử dụng trong thẻ <div> để lên các khối giao diện giống nhau:

Demo

Dùng class trong các thẻ inline

Thuộc tính class có thể sử dụng trong thẻ <span> để trang trí chữ cho đoạn văn bản:

Demo

Bài tập

Bài tập 1 Bài tập 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*